Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie odpovede Európskym parlamentom na žiadosť o preskúmanie jeho rozhodnutia nepovoliť uchádzačovi postup do ďalšieho kola dvoch výberových konaní z dôvodu nedostatočných manažérskych skúseností