Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Zamietnutie Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť (INEA) poskytnúť prístup k dokumentom, ktoré predložila organizácia Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT-RO) na schválenie financovania v rámci výzvy Nástroja na prepájanie Európy na predkladanie návrhu

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.