Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Lipsa unui răspuns din partea Europe Direct la un e-mail referitor la Planul național de acțiune în domeniul energiei și climei al Lituaniei