Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Lipsa de răspuns din partea Comisiei Europene (PMO) la întrebarea dacă unui membru al personalului UE pensionat i se permite să desfășoare o activitate remunerată când primește pensie din partea UE