Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ausência de resposta da Comissão Europeia (PMO) à questão de saber se um membro do pessoal da UE reformado está autorizado a exercer atividade remunerada enquanto recebe uma pensão da UE