Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ausência de resposta do Parlamento Europeu a um pedido de reexame da sua decisão de não admitir um candidato à fase seguinte de dois processos de seleção devido à sua falta de experiência de gestão