Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Weigering door het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) om toegang te verlenen tot de documenten die het Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) heeft ingediend voor de goedkeuring van financiering in het kader van een oproep tot het indienen van voorstellen van de Connecting Europe Facility

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.