Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Id-deċiżjoni mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (CHAFEA) li twaqqaf il-kollaborazzjoni ma’ konsulent tal-IT impjegat minn kuntrattur