Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mistoqsija mill-Ombudsman Katalan dwar l-azzjoni (nuqqas ta’ azzjoni) tal-Kummissjoni fir-rigward tal-Ebro delta wara maltempata, imsejħa Gloria