Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas (PMO) nespēja atbildēt uz jautājumu, vai pensionētam ES darbiniekam ir atļauts strādāt algotu darbu, kamēr viņš saņem ES pensiju