Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Parlamenta atbilde uz pieprasījumu pēc piekļuves dokumentiem pa pastu, nevis pa e-pastu