Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) atteikums piešķirt piekļuvi Rumānijas Datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică — CERT‐RO) iesniegtajiem dokumentiem finansējuma apstiprināšanai saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aicinājumu iesniegt priekšlikumus

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.