Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Katalonijos ombudsmeno pateiktas klausimas dėl Komisijos veiklos (neveiklumo), susijusios su Ebro delta po audros „Gloria“