Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Parlamento atsakymas dėl prašymo susipažinti su dokumentais paštu, o ne elektroniniu paštu