Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Parlamentas neatsakė į prašymą persvarstyti sprendimą neleisti kandidatui dalyvauti tolesniame dviejų atrankos procedūrų etape dėl trūkstamos vadovaujamojo darbo patirties