Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) atsisakymas leisti susipažinti su Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) finansavimo patvirtinimui gauti pateiktais dokumentais, susijusiais su Europos infrastruktūros tinklų priemone

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.