Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Interrogazione del difensore civico catalano in merito all’azione (inazione) della Commissione per quanto riguarda il delta dell’Ebro colpito da una tempesta denominata Gloria