Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Risposta del Parlamento europeo a una richiesta di accesso a documenti mediante lettera e non per posta elettronica