Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Odgovor Europskog parlamenta na zahtjev za pristup dokumentima poštom umjesto e-porukom