Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Propust Europskog parlamenta da odgovori na zahtjev za preispitivanje svoje odluke o neuvrštavanju kandidata u sljedeći krug dvaju postupaka odabira zbog nedostatka rukovoditeljskog iskustva