Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Odbijanje Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) da dopusti pristup dokumentima koje je podnio Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) na odobrenje za financijska sredstva u okviru poziva na podnošenje prijedloga koji je objavljen u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.