Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

L’absence de réponse de la Commission européenne (PMO) à la question de savoir si un membre du personnel de l’UE retraité est autorisé à effectuer un travail rémunéré alors qu’il reçoit une pension de l’UE