Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Réponse du Parlement européen à une demande d’accès à des documents par voie postale et non par courrier électronique