Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Défaut de réponse du Parlement européen à une demande de réexamen de sa décision de ne pas admettre un candidat à l’étape suivante de deux procédures de sélection en raison d’un manque d’expérience en matière de gestion