Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (CHAFEA) päätös lopettaa yhteistyö alihankkijan palkkaaman tietoteknisen konsultin kanssa