Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) kieltäytyminen antamasta saataville asiakirjoja, jotka Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) oli toimittanut sille rahoituksen hyväksymistä varten Verkkojen Eurooppa -välineen järjestämän ehdotuspyynnön yhteydessä

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.