Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti (CHAFEA) otsus lõpetada koostöö alltöövõtja palgatud IT-konsultandiga