Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti keeldumine anda juurdepääs dokumentidele, mille on esitanud Rumeenia keskus Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO), et saada heakskiit rahastusele Euroopa ühendamise rahastu konkursikutse raames

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.