Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

The transparency of the EU portal for managing tenders for contracts awarded by EU institutions

In the context of a previous inquiry, the Ombudsman became aware of difficulties for those seeking to access comprehensive information on the Tenders Electronic Daily (TED) portal, which is used to manage tenders for the contracts awarded by EU institutions. The Ombudsman set out a series of observations to the EU's Publications Office, which is planning to review and update the portal, with a view to improving the accessibility of the portal and the transparency of the information on tenders contained therein.