Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

The European Commission’s (PMO) failure to answer the question whether a retired EU staff member is allowed to do remunerated work while receiving an EU pension