Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Rejection of the complainant's request for submitting application after the set deadline

Allegation(s)

 

EPSO failed to recognise that the complainant was physically incapable to validate her online application on time and therefore was wrong not to admit her to the competition.


Claim(s)

EPSO should recognise that the complainant was physically incapable to validate her online application on time and admit her to the competition.