Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονταν με την παχυσαρκία στον ευρωπαϊκό πληθυσμό