Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο χειρισμός, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτήματος για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που σχετίζονται με χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο το οποίο αφορά μελέτη για τον κίνδυνο καρκίνου του εγκεφάλου λόγω έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (έργο «MOBI-KIDS»)