Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδώσει τελικές αποφάσεις σχετικά με δύο αιτήματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ