Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Europe Direct) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) χειρίστηκαν αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με την εγκυρότητα του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και τα δεδομένα σχετικά με τις επαναμολύνσεις από τη νόσο COVID-19