Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Πώς αξιολόγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη γραπτή δοκιμασία στη διαδικασία επιλογής επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας (PE/AD/260/2021)