Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Europe Direct) να απαντήσει σε ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα πρώην υπαλλήλου της ΕΕ