Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Τρόπος χειρισμού αναφοράς, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), σχετικά με εικαζόμενη έλλειψη αμεροληψίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προεπιλογής για το πρόγραμμα «Νέοι επαγγελματίες σε αντιπροσωπεία της ΕΕ»