Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε αναφορά σχετικά με την απόρριψη αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό για τα Βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2021 διότι κρίθηκε μη επιλέξιμη