Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε αλληλογραφία σχετικά με την χρηματοδοτική ευελιξία των κανόνων συγχρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις λειτουργίας των ΜΚΟ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19