Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (PMO) να απαντήσει σε ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο συνταξιούχος υπάλληλος της ΕΕ επιτρέπεται να ασκεί αμειβόμενη εργασία ενόσω λαμβάνει σύνταξη από την ΕΕ