Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Εικαζόμενος παράνομος αποκλεισμός από διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης

Angeblich ungerechtfertigter Ausschluss von einem Ausschreibungsverfahren für Übersetzungsdienstleistungen der Europäischen Kommission.