Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αδυναμία της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Γκάνα να διασφαλίσει ότι ο εξωτερικός ανάδοχός της καταβάλλει τις αμοιβές των συμβούλων

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.