Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ανησυχίες σχετικά με την παράνομη καταγγελία, από την πλευρά της αντιπροσωπείας της ΕΕ, σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου και λογιστικής στη Μαυριτανία

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.