Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την οριστική της αξιολόγηση αναφορικά με καταγγελία για εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ και να απαντήσει σε σχετική αλληλογραφία