Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η παράλειψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαντήσει σε αίτημα επανεξέτασης της απόφασής του να μην δεχθεί υποψήφιο στο επόμενο στάδιο δύο διαδικασιών επιλογής λόγω έλλειψης πείρας σε διευθυντική θέση