Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Άρνηση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) να παραχωρήσει στο κέντρο Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) πρόσβαση στα έγγραφα για έγκριση χρηματοδότησης στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.