Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission

The European Ombudsman, Emily O' Reilly, has opened an inquiry into the accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission.