Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Решението на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) да спре сътрудничеството с ИТ консултант, нает от подизпълнител