• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Decision appointing the Advisory Selection Committee for the selection procedure OMB/4/2017 - Case handler/Senior Case handler AD5/12

Διαθέσιμες γλώσσες  :  en

The Ombudsman

Having regard to the European Ombudsman's Decision concerning the recruitment of contract agents of 01 December 2014, and in particular Article 4 relating to the selection procedure;

Considering that an Advisory Selection Committee is appointed and that it should include a representative of the Staff Committee identified by the latter;

Decides

Article 1

The Advisory Selection Committee shall be composed of Ms Tina Nilsson (chair), Mr Graham Smith, and Mr Antonios Antoniadis (designated by the Staff Committee).

Article 2

Ms Félicia Voltzenlogel will serve as the secretariat of the Advisory Selection Committee.

Strasbourg, 10/05/2017

Emily O'Reilly

The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman The Ombudsman